----------------------------------------------------------------آهنگ ها و تصنیف ها

                          -----------------------------------------------------------------

دوستان عزیز، همانطوریکه در صفحه ءقبلی ذکر کردم یکتعداد از

هنرمندان محبوب کشورما از اشعار و تصنیف های من برای آهنگ

      های شان استفاده کرده اند که برخی از آنها را در این صفحه دیده و

شنیده میتوانید

 

 

 

 

آهنگ شرنگ شرنگ به آواز حفیظ و دیویانی علی

آهنگ لیلی و مجنون به آواز اسماعیل ویرا

آهنگ دلبر به آواز اسماعیل ویرا

آهنگ مریض عشق به آواز نجیم نوابی

آهنگ سال نو به آواز حفیظ و دیویانی علی

آهنگ ای خدا به آواز حفیظ و دیویانی علی

آهنگ مادر به آواز حفیظ و دیویانی علی

آهنگ دلبر جانانه به آواز حفیظ و دیویانی علی

آهنگ گفتند که هستی بی وفا به آواز حفیظ و دیویانی علی

آهنگ باران بهار به آواز دیویانی علی

آهنگ کابل دلارایم از کنسرت حفیظ و دیویانی علی در کابل

آهنگ مادر به آواز مسعود وفا